B

Lidt om mig... A little about me...

Naturen omkring mig er min største inspirationskilde. Somme tider maler jeg på stedet, hvis vejret tillader det. På rejser er skitseblokken, fotoapparatet og en notesbog faste følgesvende, og senere bruger jeg materialet som inspiration til nye billeder. Til daglig er det primært den jyske vestkyst, der giver mig inspiration. Men godt 6 års ophold i Småland og tidligere flere års ophold i Grønland har ligeledes sat sine aftryk i min billedverden, og det er kilder, jeg fortsat kan øse af.
 
Mine landskabsbilleder er ikke tro kopier af givne landskaber. De er sammensat af mine indtryk, når jeg bevæger mig rundt i naturen. Nogle landskaber er idylliske, mens andre er mere barske og måske minder os om vor egen forgængelighed. Sådan er naturen. Men ikke alle lægger rigtigt mærke til den. Motorveje gennemskærer vort land på kryds og tværs, og det går så stærkt at komme fra et sted til et andet, at vi knapt lægger mærke til omgivelserne. Men vi har i den grad brug for naturen, så vi også kan fornemme stilheden, få tid til tanker og til bare at være en del af det hele. 
 
Jeg har malet  siden midten af 1970'erne, hvor jeg gennem 3 år gik på en malerskole i Herning hos kunstnerne Bent Eli og Ole Herold. Siden da har jeg gået på forskellige kurser, bl.a. på Århus Kunstakademi samt på højskoler m.v.
 
Jeg har udstillet forskellige steder i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland, - både alene og på samlingsudstillinger - i gallerier, på museer og i kunstforeninger, og har også fået værker antaget på censurerede udstillinger.
Venligst kontakt mig på tlf. eller e-mail, hvis du har lyst til at se mine billeder "live".
----
My inspiration to paint comes from the nature around me. Sometimes I paint directly on the spot if the weather allows. The landscape on the Danish west coast is where I often walk and where I find my inspiration. But 6 years in Smaaland (Sweden) and a number of years in Greenland also have given me a lot of inspiration to paint and in fact still do.
 
My landscape paintings are not true copies of certain landscapes. They are composed by my imprssions from my walks in the nature. Some landscapes are idyllic, while others are more harsh and maybe remind us of our own impermanence. This is the nature. But we do not always notice it. Motorways traverse our country, and it takes no time to get from one place to another. We hardly remark the surroundings. But we do need the nature. Only here we are ablee to find the peace and have time for thoughts and to just be part of it all. -
 
I started painting in the mid 70ies when I attended a painting class in Herning (Denmark) during 3 years under the leadership of the artists Bent Eli and Ole Herold. Since then I have attended many different courses, among other places at the Academy of fine Arts in Aarhus, in folk high schools etc.
 
I have had exhibitions in both Denmark, Sweden, Finland and Germany in different galleries, museums  and art associations - both separately and together with others.
Please take contact via e-mail or telephone if you would like to see my paintings "live".
 
 
 
 
 
Bodil Bjergbæk | Kløvervej 459, Nørhede Vest, 6990 Ulfborg - Danmark | Tlf.: +45 61260447 | lonebo47@gmail.com